БА̀ТЬОВ

БА̀ТЬОВ -а, -о, мн. -и, прил. Диал. 1. Който е на батьо, който се отнася до батьо или е свързан с батьо; батев, батков. Нонка взе батьовото си момченце, издигна го над главата си и го залюля. И. Петров, НЛ, 9. "Булне ле, драга, батьова, / че защо не си ти моя, / .. " / "Нали съм ваша драгинко! " / "Наша си, буле, наша си, / ала си, буле, батьова." Нар. пес., СбВСт, 416. — Не знаеш ли, ти си горски човек, дядо Тодоре, де се навърта батьовата дружинавъздъхна Янкул и зачака отговор. Ив. Гайдаров, ДЧ, 96. Искам прилично, като черковен човек да бъда погребан .. И новите ми панталони да обуете, че ми са широчки, и оная риза да ми облечете, дето ме дариха на батьовата ти сватба. Чудомир, Избр. пр, 272.

2. Като същ. Обикн. членувано. батьов(ия) м., батьовата ж., батьовото ср., батьовите мн. Разг. Галено обръщение на по-голям брат към по-малък брат или сестра, или на по-възрастен мъж към дете, към по-млад мъж, по-млада жена. — Кой ще пожъне моя дял?.. Гурко се опря на вилата. — Ти, батьовата, нямаш дял. А. Каралийчев, СР, 93. Йордан: Ти не бери грижа за моята глава. Моята глава не е толкова скъпа. Петър: Прощавай, батьовото! Не тиние знаем колко ни струва твоята глава! Г. Караславов, Избр. съч. Х, 183. батьови мн. Домът и семейството на батьо; батеви, баткови. — Дохожда ли някой от батьови? Я буля, я децата .. Мъчно ми е, че изиграх на времето батя, че оставих децата му да гладуват. Й. Йовков, ЖС, 143-147.

Батьова булчица. Диал. Невестулка (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква