БА̀У

БА̀У, (удължено) ба̀у-у-у и (удвоено) ба̀у-ба̀у междум. 1. За наподобяване лай на куче. Едно момче тича по широкия път, .. Един стар пес с провлечена рунтава опашка се задава отсреща, .. Малкият човек дори спря за миг, .. и извика:Хей, куче, бау-бау! А. Каралийчев, ТР, 40–41.

2.Вик за плашене, обикн. при игра. На няколко крачки пред себе си той съгледа хралупато дърво. Отиде при него и погледна в хралупата. — Бау! — изплаши го Златка, която се беше скрила вътре. К. Петканов, П, 15.

3.Като същ. Само удвоено бау-бау. ср. Дет. Куче. Виж там едно бау-бау,

Списък на думите по буква