БАУ̀КАНЕ

БАУ̀КАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от баукам; баучене.

Списък на думите по буква