БА̀ФКАНЕ

БА̀ФКАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от бафкам. Чуваше се само неспокойното бафкане на кучето. П. Славински, П3, 77.

Списък на думите по буква