БА̀ФНА

БА̀ФНА. Вж. бафвам.

Списък на думите по буква