БАХА̀И

БАХА̀И мн., ед (рядко) баха̀й м. Рел. Последователи на бахайството. Организирана от Духовния съвет на бахаите в България, инициативата бе посветена на световната мирна среща на религиозните и духовни лидери. ВЖ, 2000, бр. 36, 10.

— От перс. собств.

Списък на думите по буква