БАХА̀ЙСТВО

БАХА̀ЙСТВО, мн. няма, ср. Рел. Синкретично религиозно учение, възникнало през ХIХ век като ислямска ерес, което проповядва единство между всички религии, раси и народности. Бахайството не е под възбрана у нас. ДТ, 1998, бр. 87, 23.

Списък на думите по буква