БАХТ

БАХТ, ба̀хтът, ба̀хта, мн. няма, м. Остар. и диал. Късмет, щастие. Един козаревчанин, .. , се придружи при момчетата и взе да играе и да скача с малките долноореховчанчета, но подир малко кавалите млъкнаха и козаревчанинът не си доигра.Ий, холам, за моя бахт се свърши свирнята Ц. Гинчев, ГК, 95. Работи ми бахтът. Ст. Младенов, БТР I, 110.

Днес бахт, заран тахт. Диал. Казва се за човек, който не пести и когато има пари, харчи, без да мисли за утрешния ден. Я бахт, я тахт. Диал. Или сполука, щастие, или беда, гибел. — Той, чоджум, рече един по-стар, нощем ще мине, както е минувал толкова пъти, и то — дето не се надява никой. .. — Дотогава аллах-керим, рече третия тахт, я бахт. .. Ц. Гинчев, ГК, 357.

— От перс. през тур. baht.

Списък на думите по буква