БАХЧЕВАНДЖИЛЪ̀К

БАХЧЕВАНДЖИЛЪ̀К, мн. няма, м. Диал. Бахчеванджийство; бахчеванлък, бахчеванство. "На вас, офицерите, .. остава да се съгласите и свалите това Регентство, с което ще спасите България от окончателното ѝ пропадвание ..; иначе България ще пропадне, а вие ще скитате навеки в чужбина и ще се занимавате с бахчеванджилък." С. Радев, ССБ II, 584.

Списък на думите по буква