БАХЧЕВАНДЖЍЯ

БАХЧЕВАНДЖЍЯ, -ѝята, мн. -ѝи, м. Остар. и диал. Човек, който има или работи зеленчукова градина; градинар, бахчеванин. Сега бригадир пък е Кольо Сивриев. И той се опъваше отначало. "Аз, казва, съм бахчеванджия бе, другари. Какво ти разбирам от крави". П. Незнакомов, СНП, 32–33. Ганчо Косерката е не само по природа буден, предприемчив, но той има интересна, сложна трудова биография: ходил е бахчеванджия, кираджия, видял е свят, много знае, опитен е, смел е. Г. Константинов, ПР, 112.

На бахчеванджия седнал краставици да продава. Диал. Ирон. Употребява се, когато някой дава съвети за нещо на по-опитен от него, който не се нуждае от поучаване.

— Друга (диал.) форма: бахчованджѝя.

Списък на думите по буква