БАЦ

БАЦ междум. 1. За наподобяване на отсечен, рязък звук при целувка.

2. В сказ. функция. Разг. Целувам. Мюзевирите си въобразиха, че като почнат да цитират дълги цитати от Беджегота и пр., то хората хемен ни едно, ни две, току ще захвърлят всичко настрана и бац Иванчов в одраскания сурат. Обаче скоро се убедиха, че и оттук нищо. С, 1888, бр. 210, 2.

Списък на думите по буква