БА̀ЦАНЕ

БА̀ЦАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от бацам; целуване.

Списък на думите по буква