БА̀ЦВАНЕ

БА̀ЦВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от бацвам и от бацвам се; бакване, целуване.

Списък на думите по буква