БАЦИЛОНОСЍТЕЛКА

БАЦИЛОНОСЍТЕЛКА ж. Жена бацилоносител.

Списък на думите по буква