БА̀ЧВАНЕ

БА̀ЧВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от бачвам.

Списък на думите по буква