БАЧИЯ̀Р

БАЧИЯ̀Р, -ят, -я, мн. -и, м. Диал. Овчар в бачия1.

Списък на думите по буква