БА̀ЧКАНЕ

БА̀ЧКАНЕ ср. Жарг. Отгл. същ. от бачкам.

Списък на думите по буква