БАЧКА̀ТОР

БАЧКА̀ТОР м. Жарг. Пренебр. 1. Работник. — С другите инженери не може да се говори. Повечето са същите селяни като нас, .. ама се надуват .. Демек, аз съм нещо, а пък вие, бачкаторите, не сте хора. К. Топалов, СТ, 149. Борето .., види се, .. не изпитваше естественото притеснение на новака сред изпечените бачкатори, какъвто бе Асенчо и повечето от момчетата в цеха. Р. Михайлов, ПН, 156.

2. Човек, който работи прекалено усилено, усърдно.

Списък на думите по буква