БА̀ЧКО

БА̀ЧКО, -то, мн. -вци, м. Диал. Бачо, бате. Той слязъл в долнята земяи видял три девойки, като плачат, .. — "Ех, рекъл юнакът, хайде да ви изнеса и вас на горнята земя, бачко ви ще ви изнесе да видите горнята земя ". Нар. прик., Христом. КМ II, 183. Бае ле Иване, / не гледай момата / .. вечер на седенки / най я гледай, бачко, / на голяма нива. Нар. пес., СбВСт, 423. — Момиче, бяло дяволо, / не гледай долу-нагоре, / но гледай бачко в очите, / че бачко ще та изпише / на тази бела хартийка с букурещко мастило. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 188

Списък на думите по буква