БАЧУ̀ВАНЕ

БАЧУ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от бачувам; бачване.

Списък на думите по буква