БАШЍБАЛИ

БАШЍБАЛИ, мн. -ѝи, м. 1. Сорт едролистен тютюн от ориенталски тип. Догодина няма да засяваме горната нива с овес. . Само тютюн. Ако наторим добре и вземем добър разсад — басми, не ща башибалии, може да изкараме сто и двайсет, сто и трийсет килограма от декар. В. Бончева, АП, 19.

2. Начин на нареждане листата на тютюна при първичната му обработка.

— От тур. başı bağlı 'вързана глава'.

Списък на думите по буква