БАШИБОЗУ̀ШКИ

БАШИБОЗУ̀ШКИ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който се отнася до башибозук (в 1 и 2 знач.). В манастира св. Никола, старо грамадно здание,.. опозорено и уничтожено от немилостива башибозушка ръка в Априлското въстание — освен игуменът, отец Кирил, имаше още двама калугери. З. Стоянов. ЗБВ I, 369. Същевременно той [пашата] отпрати башибозушките главатари с поръчения да подновят боя. Г. Караиванов, П, 45. Башибозушка орда. Башибозушки ятаган.

2.Присъщ, характерен за башибозук (в 1 знач.). Както бе решено в Оборище, селяните изоставиха селата на башибозушкия произвол и се преселваха в Копривщица, за да дирят там сигурна защита. П. Стъпов, ЖСН, 265.

3.Прен. Който е свойствен на човек (или на група хора), който върши (които вършат) беззакония, безчинства; свиреп, жесток. –Знам, че съм виновен, другарю комисар,.., че отгледах такъв син .. Дори на човек не прилича, душата му черна, башибозушка. П. Вежинов, ВП, 102.

Списък на думите по буква