БА̀ШНЯ

БА̀ШНЯ ж. Остар. Книж. Кула. После им ошло на памят да направят огромна и висока башня, която да достига облаците. Г. Йошев, КВИ, 9. Рим е направен на река Тибър. Около него има ячка стена с башни и с крепост. Т. Икономов, ЧПГ, 39.

— Рус. башня.

Списък на думите по буква