БАЩА̀

БАЩА̀, -та, мн. -и, м. 1. Мъж по отношение на децата си; родител, татко. Синът на дядо Мехмед наскоро се скара с баща си и напусна къщата. Елин Пелин, Съч. I, 223. Що ма си майко продала / на чуждо село аргатин: / .. Да имам баща войвода / над толкозмина дружина. /. . А аз при вуйча да седя, / при тоз сюрмашки изедник! Хр. Ботев, Съч. 1929, 33. Остана Радка сираче, / без майка Радка, без баща. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 249. Един баща тегли на девет сина гаалето, девет сина не могат да гледат на един баща гаалето. Послов., П. Р. Славейков, БП I, 163. По бащата се познава сина, а по майката дъщерята. Послов. П. Р. Славейков, БП II, 52. Какъвто бащата, такъв и синът. Погов. Лесно е на готови деца баща да бъдеш. Послов. // Мъж, който има дете, деца. И страшно ми е да повярвам, но виждах, че и Живко е мъж, че и той е баща като всички други. Й. Йовков, Разк. II, 86. Той е солиден възрастен човек, почтен баща на семейство. Г. Райчев, Избр. съч. II, 14. Може би е вече баща. И какво ли е детето? Дано е момче. Г. Караславов, СИ, 235.

2.Само мн. Предишните поколения; деди, предходници, предшественици. Шотландецът говори еще онзи язик, който са говорели бащите и дедите му преди две хил. години. С. Бобчев, ПОС (превод), 184.

3.Прен. Покровител, закрилник. Голямото му влияние между тях [другарите] ги примирява и обединява. В много случаи Стоил е и баща, и по-стар брат, и началник, и съдия. Й. Йовков, Разк. I, 13. — Али Мустафа, ние като верни чада на нашия общ баща Падишаха — вечна му слава! — идем да изпълним решението си, взето от негово име. Ст. Чилингиров, ХНН, 162. Той е истинский цар, когато е приятел, или по-добре да кажем, баща на народа. А. Начев, ПЖЧ (превод), 6.

4. Прен. Книж. Родоначалник, създател, основател на клон в науката, на течение в изкуството и др. Той [Караваджо] мож да се нарече баща на реалистическата школа. К. Величков, ПССъч. III, 211. — Аз, дето се казва, съм бащата на туй дружество, аз го основах. Й. Йовков, М, 126. Циолковски е бащата на астронавтиката. // Първоизточник, начало на нещо. Мързелът е баща на злото. Послов. Безделието е баща на всички пороци. Послов.

5. Биол. Мъжко животно, което се кръстосва с женско животно от същия вид, от същата или от друга порода за подобрение на поколението.

Голям баща. Диал. 1. Дядо. — Какво ти е, дядо?попитало едно внуче големий си баща.Зле ме въртят зъбите, чедо. Лат., 1885, кн. 9, 26. 2. Свекър. — Ех, мъжо, — отговаряше кротко Еленка, — ти донине ми беше мъж, пък посега ще ми си и наместо голям баща (свекър). Ил. Блъсков, ПБ, 89. Духовен баща. Книж. Лице, което е оказало влияние върху някого за формирането на неговите възгледи, идеи, мироглед. Негови [на руския дух] духовни бащи са Тургенев, Достоевски, Толстой — апостолите на обществената съвест. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 89. Небесен баща. Остар. Книж. Бог. Стар баща. Диал. На сватба — стар, близък човек, който следи да бъдат задоволени сватбарите.

> Баща му го правил на воденица. Разг. За човек, който много приказва, бърбори. Баща си и майка си, искам. Разг. Прекалено скъпо, прекомерно висока цена за нещо (искам). — Не те ли е срам бе — захвана да го съди един пазарянин,малко ли пари ти даде човекът, баща си и майка си ли искаш за един бивол! А. Каралийчев, ТР, 195. Не питам ни баща си. Разг. Не слушам никого, не се подчинявам на никого. От баща на син. От поколение на поколение. От стар баща чедо. Разг. Много хитър, опитен, обигран

човек. Прехлупил съм и на баща си носилото. Диал. Извършил съм крайно непочтени дела, проявил съм се като много непрокопсан човек. Ти <за> баща, ти <за> майка. Разг. Употребява се при настоятелна молба към някого за помощ или подкрепа. Бре тук, бре там — отива най-сетне Богдан при чорбаджията. — Аман, чорбаджи, ти баща, ти майка, дай ми 2000 гроша, ете и аз имам 500, та да купя турската нива, що е до моята. Хр. Максимов, СбЗР, 21. — Ти за майка, ти за баща, бабо Марто, моля ти се да ме отървеш. П. Тодоров, Събр. пр II, 303. У баща му врата няма; у баща си врати видял ли си. Разг. Неодобр. Употребява се, когато някой влиза някъде, без да затваря вратата.

Списък на думите по буква