БАЩЀЛКО

БАЩЀЛКО, -то, мн. -вци, м. Диал. Бащичко. — Цяло е на тебе!Ами? Я го виж, бащелко същ! — Устните, нослето, твои са. — А брадичката, челцето? Огледай се и ще се увериш! Б. Болгар, Б, 92. Но Красин наистина много приличаше на баща си. Росица го полагаше по гръб на леглото, .., заканваше му се: "Ей, бащелко такъв! Ей, юначе на мама!" В. Андреев, ПР, 59.

Списък на думите по буква