БА̀ЩИНСТВО

БА̀ЩИНСТВО, мн. няма, ср. Кръвно родство между баща и детето му, положение на баща. При това нищо не ти гарантира, че Домна Илиева няма да заведе дело за установяване на бащинството и да спечели... Б. Болгар, Б, 90. Ако детето е родено преди да са изтекли 180 дни от сключване на брака. съпругът може да оспори бащинството. ОФ, 1948, 1507, 3.

Списък на думите по буква