БАЩЍЦА

БАЩЍЦА м. 1. Разг. Интимно обръщение, обикн. при молба към мъж, от когото се очаква покровителство, помощ. — До су‑

ровата земя ти се кланям, бащице! Ст. Загорчинов, ДП, 329. Изведнъж Тихо приближи устните си до ухото на митрополита: — Знаеш ли, бащице, защо съм дошел при тебе тази нощ? Дошел съм да ми кажеш къде са заровени златиците на цар Ивана! А. Кралийчев, В, 152-153.

2. Остар. и диал. Умал. гальов. от баща; бащичко. Тук майка се разделя със син, жена с мъж, сестра с брат, деца дребни с бащица. Л. Стоянов, Б, 29. Откакто съм ся родила, / все тъй съм расла, порасла / кога по нива, по лозе / на стар бащица на помощ, / кога пък вкъщи да шетам / на мила майка отмяна. П. Р. Славейков, Ч, 1873, кн. 10, 938-939. Не видиш ли мойто село, / не видиш ли стар бащица, / не видиш ли мила майка, / мили братец и сестрица? Л. Каравелов, Съч. I, 64. — Татице, мили бащице, / пиши ме, тате, пиши ме, / да идем с млади войници. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 310.

Списък на думите по буква