БА̀ЩЍЧКО

БА̀ЩЍЧКО, членувано (рядко) -то, мн. (рядко) -вци, м. Разг. 1. Дете или възрастен син (дъщеря), които по външност или характер приличат извънредно много на баща си; бащичка. — Бащичко? И баща ти беше такъв като дете. . Същите очи, същото криво носле! .. изпъшка тежко тя. Ст. Даскалов, ПЯ, 96. Стойко се пазареше дълго, скъпеше се за стотинката и гледаше да откъсне колкото се може повече. — Бащичко! — гледаха го хората като се караше с надничарите. — Този синковец ще удари и Юрталана. Г. Караславов, С, 128. И двете [децата] бяха одрали кожата на баща си: същият едър кокал, дълги лица и спокойни светли очи, които излъчваха някакво сияние. Същински бащичковци! Д. Димов, Т, 267.

2.Рядко. Умал. гальов. от баща; бащица. — Че аз се грижа за моя бащичко, за моя татко. Й. Йовков, ЖС, 195.

Списък на думите по буква