БАЩНИНА̀

БАЩНИНА̀, мн. няма ж. Диал. Бащиния (в 1, 2 и 4 знач.); бащина. Удалечен от бащнина, / от мило първо либе, / на тази чуждата страна. / И радост к мен не иде. П. Р. Славейков, П, 9. Да вардим бащнина, доде ни са напука гърбът като на жабата във гьолът. П. Р. Славейков, БП I, 110. Имам ли язе бащнина. / бащнина и дедовнина — / я нива, чиче, я ливада, / д’ида, чиче, да ора? СбНУ VIII, 90.

Списък на думите по буква