БАЯДЀРКА

БАЯДЀРКА ж. 1. Индийска танцувачка при религиозни обреди. А като земеме живота на баядерките, посвятените деви в индийските храмове, видиме единство с живота на нашите самодиви. Г. Раковски, БС I, 155.

2. Остар. Танцьорка в локал.

— От португ. bailadeira ’танцувачка’ през рус. баядерка.

Списък на думите по буква