БАЯЛДЍСВАНЕ

БАЯЛДЍСВАНЕ ср. Простонар. Отгл. същ. от баялдисвам; припадане, примиране. Умря Младенчо!. . Не питайте за плачовете и вайкането по него, не питайте за скубането коса и баялдисването над неговия нов гроб. Т. Влайков, РП I, 40. Можем да избавим от смъртта оногова, който ся намира в примиране или баялдисване. Тая част на целителството трябва всеки от нас да я познава. С. Доброплодни, З (превод), 22.

Списък на думите по буква