БАЯ̀Н

БАЯ̀Н м. Руски национален музикален инструмент — голяма хармоника със сложна система на клавиатурата.. Един след друг се появиха четирма баянисти с тъмни костюми и черни, лъскави баяни. При всяко извиване на ръката те блестяха ослепително. ВН, 1955, бр. 199, 4.

— От рус. собств.

Списък на думите по буква