БАЯ̀ТЕЛКА

БАЯ̀ТЕЛКА ж. Диал. Баячка; баярка. Викайте Стефана баятелка да побае със бело перо, с десна ръка. Нар. прик., СбНУ ХLI, 453.

Списък на думите по буква