БДЀНЕ

БДЀНЕ ср. Отгл. същ. от бдя.

Списък на думите по буква