БДЍТЕЛНО

БДЍТЕЛНО. Нареч. от бдителен; зорко, внимателно. Конят ситнеше по калната улица и поглеждаше сърдито с бялото на очите си минувачите. На гърба му поручик Манев държеше бдително юздите. П. Вежинов, ВР, 229.

Списък на думите по буква