БЕ

БЕ частица Разг. 1. При обръщение или самостоятелно. За изразяване на близост, фамилиарност, благоразположение.– Какво има? Какво се карате?– .. — За мерата, бе дядо Герге. Гледаме кой колко добитък има. Й. Йовков, ПГ, 33. — Я да видим вашия юнак .. — пристъпи към леглото на болното момче докторът.Ти учиш ли се, бе момко? Г. Караславов, СИ, 26. Наблизо се чуха тихи стъпки — .. — Хей, кой там?скочиха двамина от грънчарите. — Аз съм, бе, аз съм. .. — Тукашен съм. А. Каралийчев, СР, 35. Като ма питаш, мамо бе, / да кажа, да та не лъжа. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 141. ● В съчет. а бе. За усилване на обръщението. — А бе, Стойчо, я попитай, дали знае влашки. Ал. Константинов, БГ, 13. — А бе, видя ли кадрото на Тарилйома? Ив. Вазов, Съч. VIII, 64.

2. Обикн. при обръщение или самостоятелно. За усилване с отсянка на фамилиарност; а) При потвърждаване, съгласие, одобрение. — Да бе, Друмеприсъединиха се и други .. Ако Сърбия се разбере с Турция, тогава ние накъде? Ст. Дичев, ЗС I, 233. –Аз ще седна до нашия доктор... — Бива, бе жена! Сядай, където искаш. Д. Ангелов, ЖС, 27. — Вярно бе, може ли сватба без песен?подема друг. Св. Минков, РТК, 147. — Ще черпя бе, ще черпя!обръщаше се той към хората, които бяха се насъбрали около него. Елин Пелин, ПР, 92. — Бе добре, че се намери този човек. Да има кой да работи. Й. Йовков, ЖС, 38. ● В съчет. а бе. А бе то човек ако вземе много да му мисли — така е. Елин Пелин, Съч. I, 215. А бе, то ще надвият англичаните кога да е, не ще питане. Ив. Вазов, Съч. ХVIII, 115. б) При желание, подкана, увещание, заповед. — Искам да походя, бе дядо, — настоя плачливо Монката. Елин Пелин, Съч. II, 35. — Бе чакайте и другия, — каза Боримечката. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 194. Стой бе, господин началник, думам, грешка, думам, е станало, наш човек е. Г. Караславов, Избр. съч. I, 192. Че трайте си, бе хора. гледайте си сиромашийката. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 52. Отведнъж като съгледа човек сред добитъка, току извика:Ей, махни се оттам, бе! Ст. Даскалов, БМ, 266. — Ела по-близо, бре, проклетнико! Гледай го какъв е... Бе пристъпи! Й. Йовков, ЖС, 218-219. в) При задоволство, възхищение и др. — Браво, бе Соколов, бабанка си! Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 10. — Бе брате, то едни ниви станали, да им се ненагледаш. Й. Йовков, ВАХ, 196. г) При учудване, изненада, недоумение и др. — Па много си израсъл, бе сине! Какъв мъжага си станал! Д. Ангелов, ЖС, 151. — Бе, от толкова близко и ни един куршум да го не удари, — извика друг един. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 151. — Бре,че голямо нещо що... У, то цяла мечка бе! Й. Йовков, ВАХ, 126. — Който го е съчинилум бе, ум ти казвам... Г. Караславов, СИ, 59. — Но какво ще правите с мене, бе хора, какво искате?тревожно запита старецът. Х. Русев, ПС, 34. ● В съчет. а бе. д) При възражение, неодобрение, укор, закана. — Че как тъй ще пуснеш лисица, бе сине? Тя е вредна твар. Ем. Станев, ЯГ, 44. — Бе, той бяга от хората като заек, а типлашел жените!смъмри го кротко Геньо. Г. Караславов, СИ, 23. — Бе вий твърде хладнокръвно гледате на тази грозна смърт. В. Друмев, НФ, 105. — Няма ли вече закони в тая страна бе, джанъм. А. Гуляшки, МТС, 331. "Бе аз ще ви дам да разберете, ама да са здрави предни зъби!" Й. Йовков, ВАХ, 199. ● В съчет. а бе. Не бивало, кай, да се пие,.. А бе човече, който пий, пий с парите си, какво ще му се бъркаш в работата? Й. Йовков, А, 22. — А бе, защо ме избрахте? Изберете някой по-млад човек… Ив. Вазов, СбНУ II, 34.

3. Като съотносителен съюз (повторен към всяка част или към всяко изречение бе … бе). За свързване на еднакви части на изречение или на прости изреченяя в едно сложно (към всяка част или към всяко изречение) — за усилване на недоумение, изненада и др. от многото действия, факти при изреждане на предмети, последователно извършвани действия или противоположни възможности; бре... бре, и... и, ту... ту, а... а. — Бе дружество основахме, бе реч държахме, бе не знам какво. Й. Йовков, М, 115. Бе туй било, бе онуй било, доде да се разбере, ето че заповед доди в селото. Ил. Блъсков, Китка, 1887, кн. 14, 43. Бе двор, бе къща, всичко се почисти и подреди.Бе да дойда, бе да не дойда, най-сетне реших и тръгнах. ● В съчет. а бе.

Списък на думите по буква