БЕАТИФИКА̀ЦИЯ

БЕАТИФИКА̀ЦИЯ ж. Църк. В католическата практика — тържествено посмъртно провъзгласяване на някого за блажен. Тази беатификация беше трета поред за тазгодишната зима в Буда. Д. Добревски, БИ, 157.

— От лат. beatus ’честит, блажен’ + facio ’правя’ през фр. beatification.

Списък на думите по буква