БЀБЕНЦЕ

БЀБЕНЦЕ, мн. -а, ср. Умал. гальов. от бебе; бебче. — Мълчи, бебенцето ми, нанкай, ангелчето ми, нани-и-и-на, нани-и-и-на. Д. Калфов, Избр. разк., 11.

Списък на думите по буква