БЕБЕШО̀Р

БЕБЕШО̀Р м. Разг. обикн. ирон. Бебе от мъжки пол.

Списък на думите по буква