БЕБЕШО̀РЧЕ

БЕБЕШО̀РЧЕ, мн. -та, ср. Умал. гальов. от бебешор.

Списък на думите по буква