БЀБКО

БЀБКО, -то, мн. -вци, м. Гальов. 1. Обръщение към бебе или малко дете; бебчо. Защо плачеш, бебко?

2. Бебе; бебчо. — Бебко цяла сутрин е гукал като гълъбче! — възхищаваше се майката. М. Грубешлиева, ПП, 99.

Списък на думите по буква