БЕГЕМО̀Т

БЕГЕМО̀Т м. Остар. Хипопотам. В гъстите лещаци на Борнео, Суматра и Ява въдят ся слонове, носороги ..; в реките има бегемоти и крокодили. Ив. Богоров, ВГД, 342. По-голямата част от по-главните млекопитающи са животни, като например слонът, носорогът, бегемотът (речни кон), кравата, кобилата и пр. Знан., 1875. бр. 9, 134.

— Рус. бегемот.

Списък на думите по буква