БЕГЕНДЍСВАМ

БЕГЕНДЍСВАМ, -аш, несв.; бегендѝсам, -аш и бегендѝша, -еш, мин св. бегендѝсах, св., прех. Диал. Харесвам, одобрявам; бендисвам. — Кой ще ми даде карабината си?Другарю младши лейтенант, с Трифоновата! — обади се ефрейтор Диневски и смигна на другарите си. — Не си бегендисва карабината, все накриво биела. Б. Несторов, СР, 101. Двори мете Видела девойкя, .. / Видел я йе Марко добър юнак, / видел я йе, бегендисал я йе. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 91. бегендисвам се, бегендисам се, бегендиша се страд. и възвр.

— От тур. beğenmek. — Други форми: беендѝсвам, беендѝсам, беендѝша.

Списък на думите по буква