БЕГЛЕРБЀЙСКИ

БЕГЛЕРБЀЙСКИ, -а, -о, мн. -и. Истор. Прил. от беглербей; бейлербейски. Тоя салон колкото за разкошните си мобили беше достоен да завземе едно от първите места в султановия "беглербейски" палат. Св. Миларов, СЦТ, 65–66.

Списък на думите по буква