БЀГОВ

БЀГОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Който е на бег, който се отнася до бег; беговски, бейов, бейовски, бейски. Дружина стигна, пристигна / до беговата кория. Ц. Церковски, Съч. II, 180. Ой, Фидано, Гюлфидано, / майка кара Гюлфидана / да не оди нощно време / на чешмите беговите / да залива студна вода. Нар. пес., СбНУ ХVIII, 79.

Списък на думите по буква