БЕГОВЍ

БЕГОВЍ, -а̀, -о̀, мн. -ѝ, прил. Спорт. 1. Който се отнася до бягане (във 2 знач.). Бегова дисциплина. Бегово разстояние. Бегови тренировки.

2. Който е предназначен за състезания по бягане. Бегови обувки. Бегови ски.

— От рус. беговой.

Списък на думите по буква