БЀГОВСКИ

БЀГОВСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Бегов; бейовски, бейски. Беговски слуги. Беговски имоти.

Списък на думите по буква