БЀДЕКЕР

БЀДЕКЕР м. Книж. Пътеводител, справочник за пътешественици и екскурзианти с описание на маршрути, местности и т. н. При ъгъла млада англичанка усърдно рисува с акварел колонадата. На две крачки баща ѝ пуши лулата си и прелистя бедекера. К. Константинов, ПЗ, 139.

— Нем. от собств.

Списък на думите по буква