БЀДНИК

БЀДНИК, зват. бѐдниче, мн. -ци, м. Диал. Мъж, който набеждава, клевети някого; клеветник. О, проклетий бедниче, как можеш да речеш онова, що не е? П. Тодоров, МГ (превод), 17.

Списък на думите по буква