БЕДРО̀

БЕДРО̀, мн. -а, ср. 1. Горната част на крака — между таза и коляното; кълка, бут.

Понякога тя ставаше да вземе нещо .. в ниската малка стая тя се изправяше като строен стълб — високи бедра, тънък кръст, Й. Йовков, АМГ, 78-79. Вместо копия или лъкове, те носеха къси двуостри брадви и дълги мечове, които хлопаха на бедрата им. Ст. Загорчинов, ДП, 110. Сърната и малкото се показаха между буките отсреща и влязоха в слънчевата картина, .. Багрите заиграха и по тях: кафявочервеникавото лъскаво тяло с бялото по корема и светлоръждивата ивица на бедрата. В. Андреев, ПР, 147. Не е лудо като други / от селото, — / тамбура му яворова / на бедрото. П. П. Славейков, Събр. съч. I, 15. Стройни бедра. Дълги бедра.

2. Геом. Страна на равнобедрен триъгълник.

3. Геом. Всяка една от неуспоредните страни на трапец. Ако бедрата на един трапец са равни, той се нарича равнобедрен. Планим. VIII кл, 20.

4. Геол. Страна на антиклинална или синклинална гънка на земни пластове.

Списък на думите по буква